Chính sách bảo mật

Trang web Flamob là một nền tảng cung cấp thông tin và dịch vụ cho những cá nhân quan tâm đến việc tiếp thu kiến thức hữu ích trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống, từ việc tự chăm sóc và chăm sóc thú cưng đến phát triển chuyên môn và bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp.

Chính sách quyền riêng tư này nêu chi tiết cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Phạm vi của Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả thông tin cá nhân được Flamob thu thập, bao gồm thông tin được thu thập:

 • Trên trang web Flamob;
 • Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi;
 • Khi tương tác với quảng cáo hoặc nội dung của chúng tôi;
 • Bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi hoặc các tài liệu quảng cáo khác;
 • Khi tham gia khảo sát hoặc cuộc thi.

Giới thiệu về sự đồng ý

Bằng cách khám phá trang web của chúng tôi hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn thể hiện sự đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình, như được nêu kỹ lưỡng trong Chính sách quyền riêng tư này và trong Điều khoản sử dụng.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản được trình bày ở đây, chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi.

I. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân theo nhiều cách khác nhau, tìm kiếm cách tiếp cận toàn diện và minh bạch cho quy trình thu thập. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

A. THÔNG TIN ĐƯỢC THU THẬP TRỰC TIẾP

Khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi, đăng ký dịch vụ của chúng tôi hoặc trả lời các cuộc khảo sát, chúng tôi sẽ thu thập tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin liên hệ khác của bạn.

B. THÔNG TIN ĐƯỢC THU THẬP TỰ ĐỘNG

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác để thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên trang web.

1. Các loại thông tin

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về thiết bị của bạn và việc bạn sử dụng trang web, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành và thông tin về các trang bạn truy cập.

2. Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ các tùy chọn của bạn khi truy cập trang web của chúng tôi, chẳng hạn như cửa sổ bật lên và liên kết đến các dịch vụ như diễn đàn. Chúng tôi cũng phân phát quảng cáo của bên thứ ba để trang trải chi phí bảo trì và những nhà quảng cáo này có thể thu thập thông tin cá nhân như địa chỉ IP và trình duyệt bằng cách sử dụng các công nghệ như cookie, thường là để nhắm mục tiêu theo địa lý. Bạn có thể tắt cookie trong cài đặt trình duyệt của mình nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến sự tương tác của bạn với trang web của chúng tôi.

Google, với tư cách là nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để cá nhân hóa quảng cáo dựa trên hoạt động của bạn trên các trang web khác. Bạn có thể vô hiệu hóa cookie DART thông qua chính sách bảo mật của mạng nội dung và quảng cáo của Google.

C. THÔNG TIN TỪ CÁC NGUỒN BÊN NGOÀI

Flamob thiết lập kết nối với các nền tảng khác, theo quan điểm của chúng tôi, cung cấp các tài nguyên và thông tin có giá trị cho khách truy cập. Điều đáng lưu ý là Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi không bao gồm các trang web của bên thứ ba này và chúng tôi không chịu trách nhiệm về chính sách quyền riêng tư hoặc nội dung có trên chúng.

1. Đối tác quảng cáo của chúng tôi

Flamob cộng tác với các đối tác quảng cáo, bao gồm cả Google, để hiển thị các quảng cáo mà khách truy cập của chúng tôi có thể quan tâm. Các đối tác này có thể sử dụng các công nghệ như cookie để thu thập thông tin về hoạt động của người dùng trên trang web này nhằm cá nhân hóa quảng cáo dựa trên sở thích và hành vi duyệt web của bạn.

2. Chính sách quyền riêng tư của đối tác

Xin lưu ý rằng Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi không bao gồm các biện pháp bảo mật của các đối tác quảng cáo này. Chúng tôi khuyên người dùng nên tham khảo chính sách quyền riêng tư của các bên thứ ba này để biết thêm thông tin về hoạt động của họ và cách từ chối nhận một số loại quảng cáo nhất định.

II. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Để cung cấp dịch vụ của chúng tôi và thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi với bạn.
 • Để cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi.
 • Để gửi cho bạn thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web và dịch vụ của chúng tôi.
 • Để liên lạc với bạn.
 • Để thực hiện nghiên cứu và phân tích.
 • Để bảo vệ quyền và lợi ích của chúng tôi.

III. Thông tin của bạn được chia sẻ như thế nào

Cam kết của chúng tôi về quyền riêng tư là nền tảng đối với chúng tôi. Thông tin cá nhân của người dùng chỉ được sử dụng cho các mục đích được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này, bao gồm việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi, cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi cũng như liên lạc với người dùng.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trong các trường hợp sau:

 • Với các đối tác quảng cáo của chúng tôi để cung cấp quảng cáo được cá nhân hóa.
 • Với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, để giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ của mình.
 • Với các cơ quan chính phủ, khi pháp luật yêu cầu.

Hơn nữa, Flamob không bán hoặc cho thuê dữ liệu được thu thập từ người dùng khi sử dụng trang web của chúng tôi.

IV. Thực hiện các quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có quyền phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của mình và yêu cầu tính di động của thông tin cá nhân của bạn.

Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua liên kết https://flamob.com/contato

1. Quyền của bạn

Bạn có các quyền sau liên quan đến thông tin cá nhân của bạn:

 • Truy cập: Bạn có quyền yêu cầu một bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn.
 • Điều chỉnh: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi sửa bất kỳ thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ nào mà chúng tôi sở hữu.
 • Loại trừ: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi hồ sơ của chúng tôi, trừ một số trường hợp ngoại lệ nhất định.
 • Sự đối lập: Bạn có quyền phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của mình khi việc xử lý đó dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi.
 • Tính di động: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi gửi thông tin cá nhân của bạn cho người kiểm soát dữ liệu khác, trừ một số trường hợp ngoại lệ nhất định.

2. Chính sách lưu giữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích mà thông tin đó được thu thập, bao gồm cả việc đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý hoặc quy định.

Hơn nữa, chúng tôi có thể lưu giữ dữ liệu của bạn vô thời hạn. Để xóa vĩnh viễn dữ liệu của bạn khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua kênh liên lạc của chúng tôi để yêu cầu xóa việc này một cách rõ ràng.

V. Luật bảo vệ dữ liệu chung (LGPD)

Đối với cư dân Brazil, chúng tôi muốn đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được xử lý hết sức cẩn thận và tuân thủ nghiêm ngặt Luật bảo vệ dữ liệu chung (LGPD).

Flamob cam kết tuân theo tất cả các nguyên tắc và quy định do LGPD thiết lập để đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật cho dữ liệu cá nhân được thu thập.

Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở các hoạt động thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin minh bạch, cũng như thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ dữ liệu này khỏi bị truy cập và sử dụng trái phép. 

CÁI CƯA. Cảnh báo của phụ huynh

Chúng tôi khuyến nghị cha mẹ và người giám hộ của trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi nên thường xuyên theo dõi nội dung các em truy cập trên internet.

Các dịch vụ do Flamob cung cấp đều hướng tới những người trên 18 tuổi. Do đó, chúng tôi không xử lý dữ liệu từ những người dưới 18 tuổi được thu thập hoặc cung cấp nhầm trên trang web của chúng tôi.

Nếu bạn biết rằng điều này đã xảy ra, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể xóa dữ liệu này.

VII. Xem xét Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi

Chúng tôi không ngừng cải thiện các biện pháp bảo mật và chính sách quyền riêng tư của mình. Vì vậy, chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách quyền riêng tư này mà không cần thông báo trước. Chúng tôi khuyên người dùng nên kiểm tra định kỳ Chính sách quyền riêng tư này để đảm bảo rằng họ tiếp tục đồng ý với các điều khoản được trình bày ở đây.

VIII. Thông tin liên hệ của chúng tôi

Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư và sự chú ý của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về các điều khoản được nêu trong chính sách quyền riêng tư này, vui lòng gửi tin nhắn cho chúng tôi và chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể. Kênh liên lạc của chúng tôi thông qua hình thức được tìm thấy tại https://flamob.com/contato