Kullanım Koşulları

1. Şartlar

Siteye erişerek flamob.combu hi̇zmet koşullarina, yürürlükteki̇ tüm yasa ve yönetmeli̇klere uymayi ve yürürlükteki̇ tüm yerel yasalara uymaktan sorumlu olduğunuzu kabul edersi̇ni̇z. Bu şartlardan herhangi birini kabul etmiyorsanız, bu siteyi kullanmanız veya bu siteye erişmeniz yasaktır. Bu sitede yer alan materyaller yürürlükteki telif hakkı ve ticari marka yasaları tarafından korunmaktadır.

2. Lisans Kullanımı

Web sitesindeki materyallerin (bilgi veya yazılım) bir kopyasının geçici olarak indirilmesine izin verilir Flamob, yalnızca kişisel, ticari olmayan, geçici görüntüleme içindir. Bu, bir mülkiyet devri değil, bir lisans verilmesidir ve bu lisans kapsamında şunları yapamazsınız: 

  1. materyalleri değiştirmek veya kopyalamak; 
  2. materyalleri herhangi bir ticari amaç için veya kamuya açık gösterim (ticari veya ticari olmayan) için kullanmak; 
  3. Sitede yer alan herhangi bir yazılımı derlemeye veya tersine mühendislik yapmaya çalışmak Flamob
  4. materyallerden herhangi bir telif hakkı veya diğer tescilli notları kaldırmak; veya 
  5. materyalleri başka bir kişiye aktarmak veya materyalleri başka bir sunucuya 'yansıtmak'.

Bu lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birini ihlal etmeniz durumunda otomatik olarak sonlandırılır ve Flamob istediğin zaman. Bu materyalleri görüntülemenizin sona ermesi veya bu lisansın feshedilmesi üzerine, elektronik veya basılı formatta indirdiğiniz tüm materyalleri silmelisiniz.

3. Sorumluluktan muafiyet

  1. Web sitesindeki materyaller Flamob 'olduğu gibi' sağlanmaktadır. Flamob Açık veya zımni hiçbir garanti vermez ve işbu sözleşmeyle zımni garantiler veya satılabilirlik koşulları, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmemesi veya diğer hakların ihlal edilmemesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm garantileri reddeder ve reddeder.
  2. Ayrıca, Flamob web sitesindeki materyallerin kullanımının doğruluğu, olası sonuçları veya güvenilirliği ile ilgili veya bu materyallerle veya bu siteyle bağlantılı herhangi bir siteyle ilgili başka hiçbir şekilde garanti vermez veya beyan etmez.

4. Sınırlamalar

Hiçbir durumda Flamob veya tedarikçileri, burada yer alan materyallerin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan her türlü zarardan (veri veya kar kaybı veya iş kesintisi nedeniyle oluşan zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu olacaktır. Flamob, rağmen Flamob veya yetkili temsilcisi Flamob bu tür zararların olasılığı sözlü veya yazılı olarak bildirilmiştir. Bazı yargı bölgeleri zımni garantilerde sınırlamalara veya dolaylı ya da tesadüfi zararlara ilişkin sorumluluk sınırlamalarına izin vermediğinden, bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

5. Malzemelerin doğruluğu

Ekranda gösterilen malzemeler Flamob teknik, dizgisel veya fotografik hatalar içerebilir. Flamob web sitesindeki hiçbir materyalin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti etmez. Flamob web sitesinde yer alan materyallerde herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Fakat, Flamob materyalleri güncelleme taahhüdünde bulunmamaktadır.

6. Bağlantılar

O Flamob kendi web sitesine bağlantı verilen sitelerin tamamını incelememiştir ve bağlantı verilen herhangi bir sitenin içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Flamob web sitesinden. Bağlantı verilen herhangi bir sitenin kullanımı kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

Değişiklikler

O Flamob bu web sitesi hizmet şartlarını herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir. Bu web sitesini kullanarak, bu hizmet şartlarının güncel versiyonuna bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz.

Uygulanabilir yasa

Bu şartlar ve koşullar, ilgili ülkenin kanunlarına göre yönetilir ve yorumlanır. Flamob ve o Eyalet veya yerdeki mahkemelerin münhasır yargı yetkisine geri alınamaz bir şekilde tabi olursunuz.