Gebruiksvoorwaarden

1. Voorwaarden

Bij toegang tot de website Flamob.com, ga ermee akkoord om te voldoen aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en ga ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze website te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze site wordt beschermd door toepasselijke auteursrecht- en handelsmerkwetten.

2. Gebruik van licentie

Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website te downloaden Flamob, uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële, tijdelijke weergave. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet: 

  1. de materialen wijzigen of kopiëren; 
  2. de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel); 
  3. proberen de software op de site te decompileren of reverse-engineeren Flamob
  4. alle copyright- of andere eigendomsvermeldingen uit de materialen verwijderen; of 
  5. draag de materialen over naar een andere persoon of 'spiegel' de materialen op een andere server.

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan worden beëindigd per Flamob elk moment. Bij het beëindigen van het bekijken van dit materiaal of bij het beëindigen van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit verwijderen, ongeacht of deze in elektronische of gedrukte vorm zijn.

3. Disclaimer

  1. De materialen op de website Flamob worden geleverd ‘as is’. Flamob geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af en ontkent deze, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectueel eigendom of andere schending van rechten.
  2. Verder is de Flamob geeft geen garantie of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

4. Beperkingen

In geen geval zal de Flamob of haar leveranciers zijn aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade door verlies van gegevens of winst, of door bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om de materialen te gebruiken in Flamob, zelfs Flamob of een gemachtigde vertegenwoordiger van Flamob mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat in sommige rechtsgebieden geen beperkingen op impliciete garanties of aansprakelijkheidsbeperkingen voor gevolgschade of incidentele schade zijn toegestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van materialen

De materialen die worden weergegeven op de Flamob kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Flamob garandeert niet dat de materialen op haar website accuraat, volledig of actueel zijn. Flamob kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. Echter, Flamob doet geen enkele belofte om de materialen bij te werken.

6. Koppelingen

O Flamob heeft niet alle aan haar website gelinkte sites beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte site. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Flamob van de website. Het gebruik van een gelinkte site is op eigen risico van de gebruiker.

Wijzigingen

O Flamob kan deze servicevoorwaarden van de website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de huidige versie van deze servicevoorwaarden.

Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Flamob en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.