Naudojimo sąlygos

1. Sąlygos

Kai patenkama į svetainę flamob.com, sutinkate laikytis šių paslaugų teikimo sąlygų, visų taikomų įstatymų ir taisyklių bei sutinkate, kad esate atsakingi už visų taikomų vietinių įstatymų laikymąsi. Jei nesutinkate su bet kuria iš šių sąlygų, jums draudžiama naudotis šia svetaine ar prie jos prieiti. Šioje svetainėje esanti medžiaga yra saugoma galiojančių autorių teisių ir prekių ženklų įstatymų.

2. Licencijos naudojimas

Suteikiamas leidimas laikinai atsisiųsti vieną medžiagos (informacijos ar programinės įrangos) kopiją svetainėje Flamob, skirtas tik asmeniniam, nekomerciniam laikinam žiūrėjimui. Tai yra licencijos suteikimas, o ne nuosavybės teisės perleidimas, ir pagal šią licenciją jūs negalite: 

  1. keisti arba kopijuoti medžiagą; 
  2. naudoti medžiagą bet kokiais komerciniais tikslais arba viešai rodyti (komerciniais ar nekomerciniais tikslais); 
  3. bandyti dekompiliuoti arba pakeisti bet kokią programinę įrangą, esančią svetainėje Flamob
  4. pašalinti iš medžiagos bet kokias autorių teises ar kitus nuosavybės ženklus; arba 
  5. perduoti medžiagą kitam asmeniui arba „atspindėti“ medžiagą bet kuriame kitame serveryje.

Ši licencija automatiškai nustoja galioti, jei pažeidžiate kurį nors iš šių apribojimų ir gali būti nutraukta Flamob bet kada. Nutraukę šios medžiagos peržiūrą arba nutraukę šios licencijos galiojimą, turite ištrinti bet kokią atsisiųstą medžiagą, kurią turite elektroniniu ar spausdintu formatu.

3. Atsisakymas

  1. Medžiaga svetainėje Flamob pateikiami „tokie, kokie yra“. Flamob nesuteikia jokių garantijų, išreikštų ar numanomų, taip pat atsisako ir paneigia visų kitų garantijų, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomas garantijas ar sąlygas, susijusias su tinkamumu parduoti, tinkamumu tam tikram tikslui arba intelektinės nuosavybės nepažeidimui ar kitokiam teisių pažeidimui.
  2. Be to, Flamob negarantuoja ir neteikia jokių pareiškimų dėl medžiagos naudojimo tikslumo, tikėtinų rezultatų ar patikimumo savo svetainėje ar kitaip susijusio su tokia medžiaga ar bet kokiomis su šia svetaine susietose svetainėse.

4. Apribojimai

Jokiu būdu nebus Flamob arba jos tiekėjai yra atsakingi už bet kokią žalą (įskaitant, bet neapsiribojant, žalą dėl duomenų ar pelno praradimo arba dėl verslo nutraukimo), atsiradusią dėl medžiagos naudojimo ar negalėjimo naudoti Flamob, nors Flamob arba įgaliotas atstovas Flamob buvo pranešta žodžiu arba raštu apie tokios žalos galimybę. Kadangi kai kurios jurisdikcijos neleidžia apriboti numanomų garantijų arba atsakomybės už pasekminę ar atsitiktinę žalą, šie apribojimai jums gali būti netaikomi.

5. Medžiagų tikslumas

Medžiagos, rodomos Flamob gali būti techninių, spausdinimo ar fotografijos klaidų. Flamob negarantuoja, kad jo svetainėje esanti medžiaga yra tiksli, išsami ar naujausia. Flamob gali bet kuriuo metu be įspėjimo keisti savo svetainėje esančią medžiagą. Tačiau Flamob neįsipareigoja atnaujinti medžiagos.

6. Nuorodos

O Flamob neperžiūrėjo visų su jo svetaine susijusių svetainių ir nėra atsakinga už jokios nuorodos svetainės turinį. Bet kokios nuorodos įtraukimas nereiškia, kad jį patvirtina Flamob iš svetainės. Naudodamasis bet kuria nuoroda svetaine prisiima vartotojas.

Modifikacijos

O Flamob gali bet kuriuo metu be įspėjimo peržiūrėti šias svetainės paslaugų teikimo sąlygas. Naudodamiesi šia svetaine, jūs sutinkate laikytis dabartinės šių paslaugų teikimo sąlygų versijos.

Taikytina teisė

Šios sąlygos yra reglamentuojamos ir aiškinamos pagal įstatymus Flamob ir jūs neatšaukiamai paklūstate išimtinei tos valstybės ar vietos teismų jurisdikcijai.