Használati feltételek

1. Feltételek

A weboldal elérésekor flamob.com, vállalja, hogy betartja ezeket a szolgáltatási feltételeket, az összes vonatkozó törvényt és előírást, és elfogadja, hogy Ön felelős az összes vonatkozó helyi törvény betartásáért. Ha nem ért egyet ezen feltételek bármelyikével, tilos a weboldal használata vagy elérése. Az ezen az oldalon található anyagokat a vonatkozó szerzői jogi és védjegyjogok védik.

2. Licenc használata

A weboldalon található anyagok (információk vagy szoftverek) egy példányának ideiglenes letöltése engedélyezett Flamob, csak személyes, nem kereskedelmi célú átmeneti megtekintésre. Ez egy engedély megadása, nem pedig a tulajdonjog átruházása, és ezen engedély alapján nem: 

  1. módosítani vagy másolni az anyagokat; 
  2. az anyagokat bármilyen kereskedelmi célra vagy nyilvános (kereskedelmi vagy nem kereskedelmi) megjelenítésre használja; 
  3. próbálja meg visszafejteni vagy visszafejteni a webhelyen található szoftvereket Flamob
  4. távolítsa el az anyagokról a szerzői jogi vagy egyéb tulajdonosi jelöléseket; vagy 
  5. átadja az anyagokat egy másik személynek, vagy „tükrözze” az anyagokat egy másik szerveren.

Ez a licenc automatikusan megszűnik, ha Ön megsérti ezen korlátozások bármelyikét, és felmondhatja Flamob bármikor. Ezen anyagok megtekintésének megszüntetésekor vagy a jelen engedély megszűnésekor törölnie kell a birtokában lévő letöltött anyagokat, akár elektronikus, akár nyomtatott formában.

3. Jogi nyilatkozat

  1. A honlapon található anyagok Flamob „ahogy vannak”. Flamob nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát, és ezennel visszautasít és megtagad minden egyéb garanciát, beleértve, korlátozás nélkül, a vélelmezett garanciákat vagy feltételeket az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, a szellemi tulajdon megsértésére vagy a jogok egyéb megsértésére vonatkozóan.
  2. Továbbá a Flamob nem vállal garanciát és nem vállal semmilyen kijelentést a weboldalán vagy az ilyen anyagokkal vagy az oldalra hivatkozott webhelyeken található anyagok felhasználásának pontosságával, valószínű eredményeivel vagy megbízhatóságával kapcsolatban.

4. Korlátozások

Semmi esetre sem fog a Flamob vagy beszállítói felelősek minden olyan kárért (beleértve, de nem kizárólagosan az adat- vagy haszonvesztésből vagy az üzlet megszakításából eredő károkat), amelyek az anyagok felhasználásából vagy felhasználásának képtelenségéből erednek. Flamob, annak ellenére Flamob vagy meghatalmazott képviselője Flamob szóban vagy írásban értesítették az ilyen károk lehetőségéről. Mivel egyes joghatóságok nem engedélyezik a vélelmezett garanciák korlátozását, illetve a következményes vagy véletlen károkért való felelősség korlátozását, előfordulhat, hogy ezek a korlátozások nem vonatkoznak Önre.

5. Az anyagok pontossága

A megjelenített anyagok a Flamob technikai, tipográfiai vagy fényképészeti hibákat tartalmazhat. Flamob nem garantálja, hogy a weboldalán található anyagok pontosak, teljesek vagy aktuálisak. Flamob bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a weboldalán található anyagokat. Azonban, Flamob nem vállal kötelezettséget az anyagok frissítésére.

6. Linkek

O Flamob nem vizsgálta át a webhelyére hivatkozott összes webhelyet, és nem vállal felelősséget a hivatkozott webhelyek tartalmáért. Bármely hivatkozás feltüntetése nem jelenti a jóváhagyását Flamob a weboldalról. A hivatkozott webhelyek használata a felhasználó saját felelősségére történik.

Módosítások

O Flamob bármikor, előzetes értesítés nélkül felülvizsgálhatja jelen weboldal szolgáltatási feltételeit. A weboldal használatával Ön elfogadja, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szolgáltatási feltételek aktuális változatát.

Alkalmazandó jog

Ezekre a feltételekre a törvények az irányadók és azok értelmezésére vonatkoznak Flamob és Ön visszavonhatatlanul aláveti magát az adott állam vagy hely bíróságainak kizárólagos joghatóságának.