Podmínky použití

1. Podmínky

Při přístupu na web flamob.comsouhlasíte s dodržováním těchto podmínek služby, všech příslušných zákonů a předpisů a souhlasíte s tím, že odpovídáte za dodržování všech příslušných místních zákonů. Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, je vám zakázáno používat tuto webovou stránku nebo k ní přistupovat. Materiály obsažené na této stránce jsou chráněny příslušnými zákony o autorských právech a ochranných známkách.

2. Použití licence

Je uděleno povolení k dočasnému stažení jedné kopie materiálů (informací nebo softwaru) na webové stránky Flamob, pouze pro osobní, nekomerční přechodné sledování. Jedná se o udělení licence, nikoli o převod vlastnického práva, a na základě této licence nesmíte: 

  1. upravovat nebo kopírovat materiály; 
  2. používat materiály pro jakýkoli komerční účel nebo pro veřejné vystavení (komerční nebo nekomerční); 
  3. pokusit se dekompilovat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software obsažený na webu Flamob
  4. odstranit z materiálů veškerá autorská práva nebo jiné vlastnické zápisy; nebo 
  5. přenést materiály na jinou osobu nebo „zrcadlit“ materiály na jakýkoli jiný server.

Tato licence bude automaticky ukončena, pokud porušíte některé z těchto omezení, a může být ukončena Flamob kdykoliv. Po ukončení prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení této licence musíte smazat veškeré stažené materiály, které máte v držení, ať už v elektronické nebo tištěné podobě.

3. Zřeknutí se odpovědnosti

  1. Materiály na webu Flamob jsou poskytovány „tak jak jsou“. Flamob neposkytuje žádné záruky, vyjádřené nebo předpokládané, a tímto se zříká a neguje všechny ostatní záruky, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušování duševního vlastnictví nebo jiného porušení práv.
  2. Kromě toho, Flamob nezaručuje ani nečiní žádná prohlášení týkající se přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti použití materiálů na svých webových stránkách nebo jinak souvisejících s takovými materiály nebo na jakýchkoli stránkách propojených s touto stránkou.

4. Omezení

V žádném případě nebude Flamob nebo její dodavatelé ručí za jakékoli škody (včetně, bez omezení, škod za ztrátu dat nebo zisku nebo v důsledku přerušení podnikání) vyplývající z použití nebo nemožnosti použití materiálů v Flamob, Přestože Flamob nebo jeho zplnomocněným zástupcem Flamob byla ústně nebo písemně upozorněna na možnost vzniku takových škod. Protože některé jurisdikce neumožňují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, nemusí se na vás tato omezení vztahovat.

5. Přesnost materiálů

Materiály zobrazené na Flamob může obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Flamob nezaručuje, že jakékoli materiály na jejích webových stránkách jsou přesné, úplné nebo aktuální. Flamob může kdykoli bez upozornění provádět změny materiálů obsažených na svých webových stránkách. Nicméně, Flamob se nezavazuje materiály aktualizovat.

6. Odkazy

Ó Flamob nezkontroloval všechny stránky propojené s jejími webovými stránkami a nenese odpovědnost za obsah žádné propojené stránky. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená souhlas ze strany Flamob z webu. Používání jakékoli propojené stránky je na vlastní riziko uživatele.

Modifikace

Ó Flamob může kdykoli bez upozornění revidovat tyto podmínky používání webových stránek. Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni aktuální verzí těchto podmínek služby.

Aplikované právo

Tyto podmínky se řídí a jsou vykládány v souladu se zákony České republiky Flamob a neodvolatelně se podřídíte výhradní jurisdikci soudů v tomto státě nebo místě.