Όροι χρήσης

1. όροι

Με την πρόσβαση στον ιστότοπο flamob.comσυμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες όρους παροχής υπηρεσιών, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε ή να έχετε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Το υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύεται από τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

2. Χρήση της άδειας

Χορηγείται άδεια για προσωρινή λήψη ενός αντιγράφου του υλικού (πληροφοριών ή λογισμικού) στον ιστότοπο Flamob, μόνο για προσωπική, μη εμπορική μεταβατική προβολή. Πρόκειται για τη χορήγηση άδειας, όχι για μεταβίβαση τίτλου, και βάσει αυτής της άδειας δεν επιτρέπεται: 

  1. να τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε το υλικό, 
  2. να χρησιμοποιείτε το υλικό για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για δημόσια προβολή (εμπορική ή μη εμπορική), 
  3. προσπαθήστε να απομεταγλωττίσετε ή να κάνετε αντίστροφη μηχανική οποιουδήποτε λογισμικού περιέχεται στον ιστότοπο Flamob
  4. να αφαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα ή άλλες σημειώσεις ιδιοκτησίας από το υλικό, ή 
  5. να μεταφέρετε το υλικό σε άλλο πρόσωπο ή να το "καθρεφτίζετε" σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή.

Αυτή η άδεια θα τερματιστεί αυτόματα εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να τερματιστεί από Flamob οποτεδήποτε. Μετά τον τερματισμό της προβολής αυτού του υλικού ή με τον τερματισμό αυτής της άδειας χρήσης, πρέπει να διαγράψετε οποιοδήποτε υλικό που έχετε λάβει, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

3. Απαλλαγή από την ευθύνη

  1. Τα υλικά στην ιστοσελίδα Flamob παρέχονται «ως έχουν». Flamob δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και με το παρόν αποποιείται και ακυρώνει όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης παραβίασης δικαιωμάτων .
  2. Επιπλέον, το Flamob δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στον ιστότοπό της ή με άλλο τρόπο που σχετίζεται με τέτοιο υλικό ή σε οποιουσδήποτε ιστότοπους που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο.

4. Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση δεν θα το Flamob ή οι προμηθευτές του ευθύνονται για τυχόν ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών για απώλεια δεδομένων ή κέρδους, ή λόγω διακοπής της επιχείρησης) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών σε Flamob, Αν και Flamob ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Flamob έχει ειδοποιηθεί προφορικά ή εγγράφως για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις σιωπηρές εγγυήσεις ή περιορισμούς ευθύνης για παρεπόμενες ή τυχαίες ζημιές, αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

5. Ακρίβεια των υλικών

Τα υλικά που εμφανίζονται στο Flamob μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Flamob δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε υλικό στον ιστότοπό της είναι ακριβές, πλήρες ή επίκαιρο. Flamob μπορεί να κάνει αλλαγές στο υλικό που περιέχεται στον ιστότοπό του ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, Flamob δεν δεσμεύεται να ενημερώσει τα υλικά.

6. Σύνδεσμοι

O Flamob δεν έχει ελέγξει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με τον ιστότοπό της και δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενα οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται έγκριση από Flamob από την ιστοσελίδα. Η χρήση οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

Τροποποιήσεις

O Flamob μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους παροχής υπηρεσιών του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την τρέχουσα έκδοση αυτών των όρων παροχής υπηρεσιών.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Flamob και υποβάλλεστε αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων αυτού του κράτους ή της τοποθεσίας.