Условия за ползване

1. Условия

При достъп до уебсайта flamob.com, приемате да спазвате тези условия за ползване, всички приложими закони и разпоредби и се съгласявате, че носите отговорност за спазването на всички приложими местни закони. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, ви е забранено да използвате или осъществявате достъп до този уебсайт. Материалите, съдържащи се в този сайт, са защитени от приложимите закони за авторското право и търговските марки.

2. Използване на лиценза

Дава се разрешение за временно изтегляне на едно копие от материалите (информация или софтуер) на уебсайта Фламоб, само за лично, некомерсиално преходно разглеждане. Това е предоставяне на лиценз, а не прехвърляне на право на собственост и съгласно този лиценз не можете: 

  1. променяте или копирате материалите; 
  2. да използвате материалите за каквито и да е търговски цели или за публично показване (търговски или нетърговски); 
  3. опит за декомпилиране или обратно инженерство на всеки софтуер, съдържащ се на сайта Фламоб
  4. премахнете всички авторски права или други бележки за собственост от материалите; или 
  5. прехвърлете материалите на друго лице или „огледайте“ материалите на всеки друг сървър.

Този лиценз се прекратява автоматично, ако нарушите някое от тези ограничения и може да бъде прекратен от Фламоб по всяко време. При прекратяване на разглеждането на тези материали или при прекратяване на този лиценз, трябва да изтриете всички изтеглени материали, които притежавате, независимо дали в електронен или печатен формат.

3. Отказ от отговорност

  1. Материалите на сайта Фламоб се предоставят „както са“. Фламоб не дава никакви гаранции, изрични или подразбиращи се, и с настоящото отхвърля и отрича всички други гаранции, включително, без ограничение, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, годност за определена цел или ненарушаване на интелектуална собственост или друго нарушение на права.
  2. Освен това, Фламоб не гарантира и не прави никакви изявления по отношение на точността, вероятните резултати или надеждността на използването на материалите на неговия уебсайт или по друг начин, свързани с такива материали или на сайтове, свързани с този сайт.

4. Ограничения

В никакъв случай няма да Фламоб или неговите доставчици носят отговорност за всякакви щети (включително, без ограничение, щети за загуба на данни или печалба, или поради прекъсване на бизнеса), произтичащи от използването или невъзможността за използване на материалите в Фламоб, въпреки че Фламоб или упълномощен представител на Фламоб е уведомен устно или писмено за възможността за настъпване на такива вреди. Тъй като някои юрисдикции не позволяват ограничения на подразбиращите се гаранции или ограничения на отговорността за косвени или случайни щети, тези ограничения може да не се отнасят за вас.

5. Точност на материалите

Материалите, изложени на Фламоб може да включва технически, типографски или фотографски грешки. Фламоб не гарантира, че всички материали на уебсайта му са точни, пълни или актуални. Фламоб може да прави промени в материалите, съдържащи се на неговия уебсайт по всяко време без предизвестие. Въпреки това, Фламоб не поема ангажимент за актуализиране на материалите.

6. Връзки

О Фламоб не е прегледал всички сайтове, свързани с неговия уебсайт, и не носи отговорност за съдържанието на който и да е свързан сайт. Включването на която и да е връзка не означава одобрение от Фламоб от уебсайта. Използването на който и да е свързан сайт е на собствена отговорност на потребителя.

Модификации

О Фламоб може да преразгледа тези условия за ползване на уебсайта по всяко време без предизвестие. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани с текущата версия на тези условия за ползване.

Приложим закон

Тези правила и условия се управляват и тълкуват в съответствие със законите на Фламоб и вие неотменимо се подчинявате на изключителната юрисдикция на съдилищата в тази държава или местоположение.